Yara İzi (Skar) Düzeltilmesi

Yara izlerinin düzeltilmesi 


Yara izlerinin daha az görünür hale getirilmesi için yapılan müdahalelere skar revizyonu denir. Bunun için cerrahi olmayan yöntemler kullanılabileceği gibi tek başına cerrahi veya cerrahi ile birlikte ek başka yöntemler kullanılabilir. Deri üzerinde bilinçli olarak yapılan (ameliyatlarda olduğu gibi) veya kazara oluşan her kesi ya da yara, iz bırakarak iyileşir. Bu izin ne kadar belirgin olacağı ise yaralanmanın tipi, yaranın hangi vücut bölgesinde oluştuğu, yarayı onarmak için kullanılan yöntemler ve hastanın derisinin özellikleri gibi birçok farklı nedene bağlıdır. Skar revizyonu bazen ameliyatlar sonucunda oluşmuş bazen de kazalar sonucu oluşmuş yara izlerinin tamirini kapsar. Bu amaçla yara, daha az görünür bir hale getirilebilir veya daha az belli olacak bir yere taşınabilir. Yara izi tamiri, kişinin görünüşüne, psikolojik durumuna ve sosyal yaşamına son derece olumlu katkılarda bulunabilir. Mükemmel ve hiç gözükmeyen yara izi tamiri her zaman mümkün değildir. Ancak, yüz veya boyun bölgesinde yapılacak başarılı bir yara izi tamiri, ilginin yalnızca yara izine değil tekrar yüzün bütününe odaklanmasını sağlayabilir

Derinin Yapısı

Derinin kalınlığı ve esnekliği oldukça değişkendir. Deri gerilim çizgileri, derinin karmaşık bir özelliğidir. Bu çizgiler, alın kırışıklıkları örneğinde olduğu gibi kasların faaliyetleri sonucu görünür hale gelirler. Deri gerilim çizgilerine dikey yapılan kesilerde, yara izi derinin altındaki kasların iyileşme sürecinde kasılmasıyla gerilir ve yamulur. Kasların olumsuz etkisi özellikle deri gerilim çizgileri ile açılı şekilde yapılan kesilerde belirgindir. Yara izleri gevşemiş deri çizgileriyle paralel hizaya getirildiğinde ise daha iyi ve estetik sonuçlarla iyileşme görülür. Yüzdeki bazı bölgeler de yara iyileşmesi açısından diğer bölgelere oranla daha avantajlıdır

 Tedavi 

 Yara izini tedavi etmenin ilk aşaması onun oluşmasını önlemektir. Yaralanma veya ameliyat sonrası ideal iyileşme için birkaç önlem alınabilir. Eğer geniş şekilde hipertrofik (deriden kabarık) bir yara mevcut ise, ilk haftalarda steroid enjeksiyonları denenebilir. Bu enjeksiyonlar, birkaç hafta arayla tekrarlanabilir. Bir yara izi oluştuktan sonra, değişik tedavi türlerinden uygun olanı seçilir. Düzensiz veya deriden kabarık bir yara izi, LASER veya elmas tur ile parlatılabilir. Geniş bir yara izi cerrahi olarak kesip çıkarılabilir ve daha ince bir yara izi oluşturulabilir. Düz çizgiler daha görünür olduğundan, yara izi ”kırık çizgi” tekniğiyle çıkarılıp özel açı ve şekiller yardımı ile daha estetik görünümlü yeni bir yara izi elde edilebilir. Daha karmaşık ve daha büyük yara izlerini düzeltmek için komşu bölgelerden cilt taşınması gibi daha ileri cerrahi teknikler gerekebilir.