Ultrason Yardımlı Liposuction

Selektif olarak yağ doku hedef alarak , yağ daha kolay alınabilir hale getirilebilir. Ses dalgası ile çalışan bu sistemlerden, Amerikan FDA onaylı olanları uzun süredir kullanılmaktadır. Daha düşük komplikasyon oranı olduğuna ait birçok bilimsel yayın mevcuttur. Alınan yağın , başka bölgelerde kullanılmasına olanak tanır. VASER genel adıyla bilinen bu yöntemin asıl avantajı yağı almak konusunda olup, deri fazlalılığına yönelik olarak LASER veya germe ameliyatları ile kombine kullanılabilir.