Meme Estetiği

MEME BÜYÜTME

Dişiliğin ve doğurganlığın sembolü olan meme, genetik yapıya, coğrafi dağılıma ve insan fizyonomisine göre farklılıklar gösterir. Memeler kadın vücudunda belirli bir alanı işgal ettiği için her kadın güzel memelere sahip olmak ister. Her zaman kadınlar doğuştan güzel memelere sahip olamayabilmektedirler ya da doğum, kilo alıp verme gibi nedenler ile memeleri deforme olabilmektedir.

 

Bazen de her iki memede çok ciddi asimetri olabilir. İşte bu nedenle meme büyütme ameliyatları günümüzde hem genç yaş grubunda hem de orta yaş grubunda estetik cerrahların en sık yaptıkları ameliyatlardan birisidir. Meme büyütme ameliyatının amacı daha iri daha dolgun daha büyük ve estetik olarak daha güzel memeler elde etmektir.

 

Meme büyütme estetiği için en iyi adaylar olağan dışı beklentileri olmayan, yapılan girişimi vücudunu daha iyi bir görünüme kavuşturmak için bir düzeltme değişikliği olarak düşünen kişilerdir. Meme büyütme estetiği, görünüşünüzü daha güzel hale getirir, özgüveninizi artırır toplum içinde kendinizi daha iyi görünmeniz ve daha iyi hissetmeniz konusunda yardımcı olur.

 

Meme estetiğinde hedef hastanın beklentilerine ve vücut oranlarına en uygun sonuca ulaşmaktır. Eğer memeniz normalden küçükse meme büyütme ameliyatı için uygun aday olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda memeyi büyültmeye ve dolgunlaştırmaya yönelik yapılan girişimler ile daha dolgun, daha iri, estetik olarak daha güzel görünümlü meme oluşturmak mümkündür.

 

Yeni meme boyutu kişinin arzusu, vücut ölçüleri ve memenin durumu dikkate alınarak cerrah ve kişinin ortak kararı ile belirlenir. Ancak dolgunluğunu yitirmiş, gevşemiş ve ileri derecede sarkmış olan memelere, tek başına protez yerleştirme ameliyatı uygulandığında tatmin edici sonuçlar elde edilemeyebilir. Bu tür sarkık memelere protezin yerleştirilmesi ameliyatına ek olarak meme dikleştirme ameliyatı da yapılmalıdır.

 

Meme büyütmek için kullanılan materyal silikon protezlerdir. Bu protezlerin bugüne kadar insan vücuduna herhangi bir zararlı etkisi saptanamamıştır. Ayrıca silikon sadece estetik meme ameliyatlarında değil, yıllardır kalp ve damar cerrahi, göz, kbb, beyin cerrahi ameliyatlarında da yaygın şekilde kullanılan bir materyaldir. Meme protezleri gelişen teknoloji ile beraber bugün kohesiv yapıda üretilmektedir. Protez delinse bile silikon dışarı akmamaktadır.

 

Bazı kişilerde protezin belli süre dayandığı ve bu sürenin sonunda değiştirilmesi gerektiği gibi yanlış bir kanaat hakimdir fakat bu doğru değildir. Meme protezi ile memesi büyütülen bir hasta herhangi bir sorunu olmadığı sürece ömür boyu protezi kalabilir. Amerikan gıda ve ilaç dairesi (FDA) tarafından ABD’de kullanımına izin verilmiş olan protezler kullanılmaktadır. Bu da silikonun oldukça güvenli bir materyal olduğu hakkında bir fikir verebilir.

Operasyon Öncesi

Meme büyütme ameliyatı olma düşüncesi olan bir kişinin ilk olarak yapması gereken inanacağı ve güveneceği bir estetik cerrahi uzmanını belirlemesi ve muayene olmasıdır. Bu aşamada cerrah seçimi çok önemlidir. Çünkü meme büyütme ameliyatları iyi yapılırsa çok iyi sonuç verirken, kötü yapılırsa düzeltilmesi ve telafisi zor sonuçlar verir. Burada cerrahın el becerisi ve tecrübesi çok önemlidir. Bu görüşme ve muayane esnasında kişinin boyu, kilosu, vücut ölçüleri, göğüs kafesinin yapısı, memelerinin büyüklüğü, deri yapısı ve meme guddesinin durumu değerlendirilir. Bunlar meme büyüklüğünü, ameliyatın şeklini ve ameliyatın sonuçlarını etkileyecek faktörlerdir. Ameliyat olması durumunda olası sonuç üzerinde kişinin cerrahı ile konuşması gerekir.

 

Memenin bariz olarak sarkık olduğu vakalar için, cerrah meme büyütme ameliyatına ek olarak meme derisini azaltacak, yeniden şekillendiren bir yöntem önerebilir. İlk ziyaret esnasında cerrahınız, kullanılacak cerrahi teknik, anestezi, ameliyatın nerede yapılabileceği, cerrahinin gerçekçi olarak neleri başarabileceği gibi sizin durumunuza özel detayları açıklayacaktır. Her yıl başarıyla binlerce meme büyültme ameliyatı uygulanmaktadır. Buna rağmen, sizin bu cerrahinin muhtemel riskleri ve ilgili komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmiş olmanız gerekir. İnfeksiyon ve sınırlı kan birikimi gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar nadirdir ve tedavi edilebilir.

 

Memelerin Büyüklüğü

En sık sorulan soru operasyon sonrası meme büyüklüğünün ne kadar olacağı yönündedir. Estetik açıdan ideal meme büyüklüğünün bir ölçüsü yoktur. Her kadının vücut ölçüleri farklı olduğu gibi meme ölçüleride farklıdır. Memelerin büyüklüğüne vücut ölçüleri değerlendirilerek karar verilir. İdeal meme büyüklüğü, varlığını hissettirecek kadar büyük, fakat elbiseden taşmayacak şekilde ve doğal görünümlü olmalıdır.

 

Bu arada önemli bir konuda sütyen bedenleridir. Ülkemizde satılan pek çok sütyen 70-75-80 vb gibi adlandırılmaktadır. Bu sayılar meme altından göğüs çevresinin ölçümüdür ve sayı arttıkça bir miktar cup büyüklüğü de artar. Sütyenlerin bir kısmında ise iki parametre vardır. Göğüs çevresi ayrı değerlendirilir ve meme büyüklüğü ayrı değerlendirilir. Göğüs kafesi çevresi 75-80 vb veya inç ölçüsüyle 32-34 vb şeklinde giderken aynı zamanda A, B, C, D, E, F gibi cup büyüklükleri vardır. Yani örneğin 85 beden bir sütyenin 85A, 85B, 85C gibi değişik cup bedeni olan alt tipleri vardır.

 

İdeal sütyen numaralandırması bu şekilde olmalıdır. Çünkü geniş göğüs kafesi olan bir hastanın memeleri küçükse bu hasta 90 beden sütyeni giydiği zaman meme tam olarak oturmaz. Hastanın destek koyması gerekir. Diğer taraftan hastanın sütyen ölçüsü 90 dır yani sanki ideal meme büyüklüğü var gibidir.

 

Yaptığımız meme büyültme ameliyatı hastanın göğüs kafesi çevresini değiştirmez. Yapılan ameliyat cup büyüklüğünü değiştirir. Yani A olan cup beden B, C, D olabilir ama meme çevresi 80 ise hep 80 kalacaktır.

 

Meme ölçüleri sütyen numarasından ziyade, cup size olarak tanımlanır. A cup en küçük meme yapısını ifade ederken, B, C, D, E cuplar giderek artan büyüklükleri ifade eder.

 

Meme protezinin Tipi:

Silikon ile meme büyütme operasyonunun sonucu, kullanılan protez tipi ile bağlantılıdır. Protez teknolojileri de zamanla gelişmiştir. Son zamanlarda hastalarımızın talebi “damla” şekilli protezdir. Ortada bir gerçek var ki o da göğsün yuvarlak olmadığıdır. Yukardan hafif bir eğimle meme başına doğru yükselir ve meme başından sonra daha keskin bir yay yaparak meme altına doğru döner. Bu ihtiyaç nedeniyle anatomik protezler üretilmeye başlanmıştır.

 

Kullanılacak olan meme protezinin tipine, yapısına ve büyüklüğüne hasta ile yapılan görüşme ve ameliyat planlaması sırasında karar verilebilir. Burada göğüs kafesi ve memelerin şekli, hastanın boyu ve vücut yapısı önemlidir. Önemli olan muhakkak damla protez kullanmak değil, damla şeklinde meme isteniyorsa onu elde etmektir. Memesinin üst kısmı dolgun olmayanlarda damla şekilli protezler buradaki dolgunluğu tam olarak sağlayamayacaklardır. O nedenle ihtiyacı karşılayacak protez kullanılmalıdır.

 

OPERASYON

Meme büyütme ameliyatı tipik olarak küçük göğüslerin veya doğum sonrası küçülmüş göğüslerin büyütülmesi için uygulanır. (Aynı zamanda mastektomi sonrası rekostrüksiyon sonrasında oluşmuş asimetriyi dengelemek amacıyla uygulanabilir.) Yöntem kapsamı hangi değişikliklerin arzulandığına ve cerrahın neyi uygun gördüğüne dayanır.

 

Meme büyütme ameliyatı genel anestezi ya da sedasyon ile desteklenmiş lokal anestezi altında yapılabilir. Ortalama ameliyat süresi yapılacak girişimle orantılı olarak 1 – 2 saat sürer. Hastanede çoğu zaman yatmak gerekmez.

 

Göğüs büyültmede kullanılan bir kaç cerrahi yaklaşım vardır. En sık kullanılan teknikler, meme alt kısmının göğüs kafesine kavuştuğu bölgenin hafif üzerine yapılan meme altı kesisi veya meme başının çevresindeki koyu renkli derinin (areola) alt sınırı boyunca yapılan yarım daire şeklindeki areola çevresi kesisidir. Daha nadir kullanılan ise koltuk altına yapılan aksilla kesisidir. Protez kas altı ya da kas üstü yerleştirilebilir. Hangi tekniğin uygulanacağı cerrahın deneyimi ve tercihi ile ilişkilidir. Ben her üç tekniği de uygulamakla beraber hangi birey için hangi teknik uygunsa onu tercih etmekteyim. Tabii hastanın tercihi de ön planda değerlendiriyorum.

 

Ameliyatı takiben göğüslere pansuman uygulanır, sütyen kullanılır. Ameliyatdan sonra ağrı basit ağrı kesicilerle kolaylıkla kontrol edilebilir ve bir iki gün içinde geçer. Eğer protez kas altı yerleştirilmişse o zaman bir hafta kadar hafif kas ağrıları devam edebilir. Profilaktik 5 gün süreyle antibiyotik kullanmak gerekir. Kullanılan dikişler eriyen dikiştir, alınması gerekmez. İkinci haftadan sonra size gösterilecek masajı size söylenecek belirli bir süre uygulamanız önerilecektir.

 

Kişi 3 – 5 gün sonra işine dönebilir. Ameliyattan hemen sonra karşılaşılabilecek en önemli problem geç dönemde protez etrafında kapsül oluşumudur. Ben bu riski en aza indirmek için protezi ya kas altına ya da meme bezi arkasında ise kas fasyasının altına yerleştirmekteyim. Bu şekilde kapsüler kontraktür dediğimiz komplikasyonu minimale indirmek mümkün olmaktadır.

 

Sonuç olarak meme büyütme ameliyatı ile daha dolgun, daha iri, estetik olarak daha güzel görünümlü göğüs oluşturmak mümkündür.

 

MEME DİKLEŞTİRME

Emzirme, kilo alıp verme, yaşlanma ve yer çekimi gibi faktörler zaman içinde kadın memesinde bir sarkmaya yol açarlar. Ayrıca deri elastikiyetinin azalmasi ilede memenin hem şekli değişir, hem de sarkma artarak devam eder.

Sarkık, gevşek, sönük memeler, meme estetiğini olumsuz etkiler, kadının güzelliğine gölge düşürür.

 

Memeleri dolgun, dik gösteren sütyenler ise mevcut problemi çözmez sadece kamufle eder. Dekolte kıyafet giyildiği zaman yine problem yaşanır ve kadının kendine olan güveninde eksiklik olabilir.

Meme sarkıklığı iki şekilde olabilir; ilkinde meme hacim olarak yeterli büyüklükte veya daha fazla büyük olup sarkık olabilir. Bu durumda yapılacak uygulamameme küçültme ve dikleştirme başlığı altındakiler ile aynıdır.

Diğer meme sarkıklığı tipi ise ki burada asıl kastedilen budur; memenin hacminin küçük olması ve içinin boş olması ile birlikte olan meme sarkıklığıdır.

 

Meme sakıklığı ve gevşekliği estetik operasyonlar ile düzeltilir. Meme dikleştirme ameliyatları sırasında değişik cerrahi teknikler kullanılır. Bu ameliyatlar sadece meme başının cevresinden yapılacak bir kesi ile gerçekleştirilebileceği gibi, bazen memenin altında düz bir kesi yapılması da gerekebilir. Deri elastikiyeti, memenin yapısı ve arzu edilen sonuç bu tekniklerin belirlenmesinde önemli birer faktördür.

 

Meme dikleştirme ameliyatı memeyi şekillendirici, sarkıklığı giderici bir girişimdir, memeye hacim kazandırmaz ve memenin normal boyutlarına ulaşmasında bazen tek başına yeterli olmayabilir. Bu gibi olgularda, meme dikleştirme ameliyatına ek olarak, hacim kazandırmaya yönelik meme protezi uygulaması ile yeterli dolgunluk da sağlanmış olur.

 

Meme dikleştirme ameliyatında aşırı bollaşmış fazla cilt çıkarılır. Aynı işlem sırasında meme başı etrafındaki koyu renkli deri halkasının çapı da küçültülür ve meme başı normal pozisyonuna yükseltilir. Amaç kadına daha şekilli, daha güzel görünümlü ve vücuduyla orantılı memeler kazandırmaktır.

 

Ameliyat izi ve tekniği meme sarkıklığının derecesine göre değişmektedir. Estetik cerrahi tekniklerinin son yıllarda kaydettiği gelişmeler, meme estetiği ameliyatlarında da etkisini göstermiş olup, geliştirilmiş ameliyat teknikleri ile sadece meme başı çevresi veya meme başından aşağı meme altı kıvrımına doğru dikey olarak uzanan minimum iz ile istenen büyüklük ve dolgunlukta, son derece dik ve diri meme görüntüsü elde edilmektedir. Vertikal skar tekniği dediğimiz bu teknikle yapılan ameliyatla ters T skar olarak adlandırdığımız teknik artık nerdeyse kullanılmaz ya da çok nadir uygulanır hale gelmiştir.

 

Böylece meme altındaki yatay iz oluşmamakta, sadece meme başı etrafı veya aşağıya doru uzanan bir insizyon ile ameliyat yapılabilmektedir.

Açık tenli ve yara iyileşme fizyolojisi normal olan kişilerde kalan ameliyat izleri çok belirgin değildir. Ancak izlerin belirginliği yine de kişinin yaşına, genetik yapısına ve derinin yapısal özelliklerine göre değişebilir.

 

Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi yada sedasyonla desteklenmiş lokal anestezi altında yapılır, ortalama süresi 2 saattir. Ameliyattan 2-3 saat sonra ayağa kalkabilirsiniz. Hastanede 1 gün kalınabilir ya da hastanın durumuna göre aynı gün taburcu olunabilir. Ameliyattan sonra kişiyi rahatsız edecek derecede ağrı olmaz. Ağrı var ise ağrı kesici ilaçlar ile rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Ameliyattan sonra ince bir pansumanın üzerinde cerrahi sütyen giydirilir. Ameliyattan 2 gün sonra duş alınabilir ve 5 gün sonra masa başı işler yapılabilir. Uçak yolculuğu sıkıntı yaratmaz. Meme dikleştirme ameliyatını kendi kendine eriyen gizli dikişlerle yapılabildiği için ayrıca dikiş aldırma zahmeti ve stresiniz olmayacaktır. Dikiş hatları iyileşince, 15 günün ardından havuza ve denize de girebilirsiniz.

 

Tüm estetik cerrahi prosedürleri içinde meme dikleştirme ameliyatları, en hızlı fiziksel görünümde değişiklik ile sonuçlanandır. Yaraların iyileşmesi için gereken estetik göğüs küçültme ameliyatını takiben kişinin fiziki ve ruhsal durumunda çarpıcı bir düzelme izlenir.

 

Meme dikleştirme ameliyatı ile daha dolgun, daha iri, estetik olarak daha güzel görünümlü meme oluşturulur, dekolte giyinirken yaşadığınız sorunlar ortadan kalkar, özgüveniniz artar, toplum içinde kendinizi daha iyi görünmeniz ve daha iyi hissetmeniz konusunda yardımcı olur.

MEME KÜÇÜLTME

Memeler kadın vücudunda belirli bir alanı işgal ettiği için her kadın güzel memelere sahip olmak ister. Dolgun, iri, estetik olarak daha güzel görünümlü memelere sahip olmak her kadının hayalidir. Her zaman kadınlar güzel memelere sahip olamayabilmektedirler, doğum kilo alıp verme gibi nedenler ile memeleri deforme olabilmektedir.

 

Ülkemizde ve dünya üzerinde milyonlarca kadın meme ölçülerinden dolayı rahatsızlık yaşamaktadırlar. Büyük ve sarkık memeler, kadınlarda ciddi problemleri de beraberinde getirmektedir. Memelerin normalden büyük ve ağır olması, kadının fiziki görüntüsünü bozmasının yanı sıra boyun, sırt ve omuz ağrılarına, normal dik duruş pozisyonunun bozulmasına, kamburlaşmaya, solunum problemlerine, memelerin karın cildi ile temasta olan alt yüzünün sürtünmesi ve terlemesi ile pişik oluşması ve mantar enfeksiyonlarına, sutyen askılarının omuz üzerinde derin izler bırakmasına neden olur.

 

Çok büyük memeler, kadının ve genç kızın kendini utangaç ve çekingen hissetmesine yol açabilir. Oluşturduğu hareket kısıtlılığı, kıyafet seçiminde ve yaşanan sıkıntılar, meme büyüklüğünü gizleme çabaları kişide sosyal ve psikolojik problemlere de neden olmaktadır. Büyük ve sarkık memelerin yol açtığı bu tür şikâyetlerden meme küçültme ameliyatı ile kurtulmanız mümkündür.

 

Meme küçültme ameliyatları, her ne kadar estetik ameliyat olsa da estetik olmayan amaçlarla da yapılabilmektedirler. Bu ameliyatlar kozmetik bir iyileştirmeden öte fiziksel bir rahatlama amacıyla da yapılır. Özellikle meme büyüklüğüne bağlı fiziksel problemleri olanlar, ameliyat sonrası dönemde, hemen bir rahatlama hissederler. Bu ameliyat ile yağ, meme dokusu ve deri çıkarılır; memeler daha küçük, daha hafif ve daha sıkı hale gelir. Aynı işlem sırasında ‘areola’ denilen meme başı etrafındaki koyu renkli deri halkasının çapı da küçültülebilir. Amaç kadına daha küçük, daha güzel şekle sahip ve vücuduyla orantılı memeler kazandırmaktır.

 

Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatlarının hedefleri, memeyi uygun boyutta küçültüp, beden ölçülerinize uygun, doğal, simetrik ve genç meme görünümü elde ederken, bunu minimal ve gizlenebilen skar ile yapmak ve elde edilen sonucun uzun süreli olmasını sağlamaktır.

 

Estetik Cerrahi tekniklerinin son yıllarda kaydettiği gelişmeler, meme estetiği ameliyatlarında da etkisini göstermiş olup, geliştirilmiş ameliyat teknikleri ile meme başı çevresi ve meme başından aşağı meme altı çizgisine doğru dikey olarak uzanan minimum iz ile istenen büyüklük ve dolgunlukta, son derece dik ve diri meme görüntüsü elde edilmektedir.Vertikal skar tekniği dediğimiz bu teknikle yapılan ameliyatla ters T skar olarak adlandırdığımız teknik artık nerdeyse kullanılmaz ya da çok nadir uygulanır hale gelmiştir. Böylece meme altındaki yatay iz oluşmamakta, sadece meme başı etrafı ve aşağıya doru uzanan bir insizyon ile ameliyat yapılabilmektedir.

 

Bu tür uygulamalarda çıkarılan meme dokusunun miktarına bağlı olmak koşulu ile ameliyat sonrası dönemde doğum yapıldığında anne sütünde bir miktar azalma olabilmesine rağmen büyük bir oranda emzirmek mümkün olabilmektedir. Açık tenli ve yara iyileşme fizyolojisi normal olan kişilerde kalan ameliyat izleri çok belirgin değildir. Ancak izlerin belirginliği yine de kişinin yaşına, genetik yapısına ve derinin yapısal özelliklerine göre değişebilir.

 

OPERASYON

Hasta öncelikle operasyon öncesi tam bir muayene edilir. Muayenede meme başı pozisyonu, meme boyutu, meme sarkıklığı ve meme yapısı değerlendirilir. Muayene seçilecek ameliyat yöntemi hakkında yönlendirici olur. Ayrıca ameliyat öncesi mutlaka kontrol amaçlı mamogram ya da meme USG ile meme dokusunu değerlendirmek faydalı olacaktır.

 

Meme Küçültme ameliyatı genel anestezi altında yapılır, ortalama süresi 3 – 4 saattir. Ameliyattan 3 – 4 saat sonra ayağa kalkabilirsiniz Hastanede 1 gün kalınabilir ya da hastanın durumuna göre aynı gün taburcu olabilir.

 

Ameliyattan sonra kişiyi rahatsız edecek derecede ağrı olmaz. Ağrı var ise ağrı kesici ilaçlar ile rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Ameliyattan sonra ince bir pansumanın üzerinde cerrahi sütyen giydirilir. Ameliyattan 2 gün sonra duş alınabilir ve 5 gün sonra masa başı işler yapılabilir. Uçak yolculuğu sıkıntı yaratmaz.

 

Meme küçültme ameliyatını kendi kendine eriyen gizli dikişlerle yapılabildiği için ayrıca dikiş aldırma zahmeti ve stresiniz olmayacaktır. Dikiş hatları iyileşince, 15 günün ardından havuza ve denize de girebilirsiniz.

 

Memenin tam şeklini alması ve yara izlerinin azalması için ortalama 3 – 6 ay arası bir süre gerekir. Bu süre arasında kişi tüm sosyal yaşantısına devam edebilir.

 

Tüm estetik cerrahi prosedürleri içinde, meme küçültme ameliyatları en hızlı fiziksel görünümde değişiklik ile sonuçlanandır. Yaraların iyileşmesi için gereken estetik göğüs küçültme ameliyatını takiben kişinin fiziki ve ruhsal durumunda çarpıcı bir düzelme izlenir.

 

Vücudunuz daha orantılı hale gelecek ve giysileriniz size daha iyi uyacaktır. Göğüs büyüklüğünden kaynaklanan şikayetler hızla kaybolur, bu şikayetler yerini bir hafiflik ve rahatlık hissine bırakır. Artan sosyal aktivite ile birlikte kilo veren hastalar daha düzgün bir genel fiziğe kavuşurlar. Sizi tanıyanlar belirgin bir şekilde kilo verdiğinizi bile düşünebilir.
MEME REKONSTRÜKSİYONU
Onkolojik Cerrahi Sonrası Meme Onarımı multidisipliner yaklaşımla kendi dokularınızdan ya da implant veya doku genişletici ile kliniğimizde uygulanmaktadır.