Burun Estetiği

Burun estetiği (Rhinoplasty) ameliyatı hangi şikayetleri düzeltmek için uygulanır ?

Rinoplasti ameliyatı burnun şeklini düzeltmek, iç ve dış tarafındaki eğrilikleri gidermek ve burnun yüzün diğer yapılarına göre daha uygun görünmesini sağlamak için yapılan bir işlemdir.

Estetik burun operasyonu ile burnunuzun boyutu, eğriliği, kemeri düzeltilebilir, büyük burun delikleri küçültülebilir, burun ucunun şekli değiştirilebilir, burnun alın ve dudak ile yaptığı açılar düzeltilebilir. Aynı zamanda doğumsal veya yaralanmaya bağlı şekil bozukluğu düzeltebilir, veya soluk almanızdaki bazı problemleri giderilebilir. Burnunun dışında eğriliği olan kişilerin genellikle içeride de eğriliği olabilir ve buda nefes alma problemine neden olabilir. İçerideki eğriliği düzeltmeden burnun dışındaki eğriliklerin düzeltilmesi çok zordur. Burun bütündür ve bu yaklaşımla hem nefes problemleri hem de estetik kusurlar düzeltilmiş olur.

Burun Estetiği Ameliyatı hangi yaştan itibaren yapılabilir?

Burnun yeni şekli yüz anatominize göre planlanacaktır, bu nedenle gelişme çağındaki gençlerin gelişimlerini tamamlayana kadar ameliyatın ertelenmesi tercih edelir. Bu bekleme süresi, genç kızlar için 16 yaş civarı, erkekler için ise biraz daha geçtir. Ameliyat kararının aile tarafından değil, bizzat kendisinin hayata geçirmek istediği bir karar olduğundan emin olmak için, gençlerin sosyal ve ruhsal uyumunu dikkate almak önemlidir.

Burun estetiği ameliyatı uzun süredir, tüm Dünya’da en sık uygulanan estetik cerrahi prosedürlerden biridir. Rhinoplasty birçok bilimsel çalışmayla güvenle ve yaygın olarak uygulanır hale gelmiştir.

 

Burun Estetiği için uygun muyum?

Burnunuz saklamayın..

Burun estetiği için en iyi adaylar olağan dışı beklentileri olmayan, yapılan girişimi burnunu yüzü ile uyumlu, daha iyi bir görünüme kavuşturmak için bir düzeltme değişikliği olarak düşünen kişilerdir. Burun estetiği, görünüşünüzü daha güzel hale getirir, özgüveninizi artırır toplum içinde daha iyi görünmeniz ve kendinizi daha iyi hissetmeniz konusunda yardımcı olur.

 

 

 

 

 

Burun Estetik Ameliyatında neler hedeflenir?

Estetik olarak ideal bir burun, yüz hatları ve ölçüleri ile uyumlu, doğal ve ameliyat edildiği belli olmayan burundur. Burun, yüzün diğer yapıları ile birbirini tamamlamalı ve bu yapılarla uyum içinde olmalıdır. Bunun yanı sıra, burun ucu, burun sırtı, burun kanatları ve burun delikleri gibi bütünü oluşturan burun yapılarının da birbirleriyle orantılı ve uyum içinde olması gereklidir.

Burun estetiğinde hedefimiz , yüzünüze yakışan, doğal ama güzel, beklentilerinize en uygun sonuca ulaşmaktır.

 

 

 

 

 

Operasyon Öncesi

Doktorunuzla sizin aranızda, iyi bir iletişim esastır ve çok önemlidir. İlk görüşmede cerrahınız size burnunuzun neye benzemesini veya nasıl görünmesini arzu ettiğinizi soracak; burnunuzun ve yüzünüzün yapısını inceleyecek ve sizin için uygun olan ihtimalleri anlatacaktır. Burun kemiklerinizin ve kıkırdaklarınızın yapısı, yüzünüzün şekli, cildinizin kalınlığı, yaşınız ve beklentileriniz temel tartışma konularıdır. Digital ortamda yapılacak planlama sizin fikir sahibi olmanızı ve kendiniz ifade edebilmenizi kolaylaştıracaktır.

 

Estetik burun ameliyatı olma düşüncesi olan bir kişinin ilk olarak yapması gereken inanacağı ve güveneceği bir estetik cerrahi uzmanını belirlemesi ve muayene olmasıdır. Bu aşamada cerrah seçimi çok önemlidir. Çünkü estetik burun ameliyatları iyi yapılırsa çok iyi sonuç verirken, kötü yapılırsa düzeltilmesi ve telafisi zor sonuçlar verir. Burada cerrahın el becerisi ve tecrübesi çok önemlidir. Bu görüşme ve muayane esnasında kişinin burun şekli, deri, kıkırdak ve kemik yapısı, fonksiyonel durumu hakkında bir değerlendirme yapılır. Ameliyat olması durumunda olası sonuç konusunda ayrıntılı bilgi edinilir.

Ameliyat öncesi yapılacak tetkikler,kullanacak anestezi ve ameliyat tekniği, riskleri, maliyeti ve varsa diğer seçenekler size açıklanacaktır. Çoğu sağlık sigortası poliçeleri , tamamıyla estetik amaçlı olan bu ameliyatı kapsamına almaz. Bununla beraber, ameliyat bir solunum problemini veya yaralanma sonrası kalan belirgin bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacı ile yapılıyor ise, sigorta kapsamı içine dahil edilebilir.

Uzun yıllar önce olsa dahi, daha önce geçirdiğiniz herhangi burun ameliyatı veya burun tedavisini, varsa alerji veya solunum güçlüğünüzü ,kullandığınız ilaçları ve şayet kullanıyorsanız sigara içtiğinizi işlem öncesi söylediğinizden emin olmalısınız. Özellikle,ameliyatla ilgili beklentileriniz ve ameliyatın sonuçları hakkında aklınıza gelen tüm soruları Op.Dr. Orhan Erbaş’a sormaktan çekinmeyiniz.

Planlama ve Bilgisayar Çalışması:

Burada bize günümüzün teknolojik olanakları büyük kolaylıklar sunmaktadır. Yüzün fotoğrafının çekilip bilgisayara aktararak görüntü üzerinde yapmış olduğumuz çalışma ile ameliyat sonrası burun şeklinin nasıl olabileceği ve yüzün diğer hatlarıyla uyumu görülebilmektedir. Ayrıca bu çalışma esnasında kişinin beklentilerini daha iyi irdelemekte ve bu beklentinin, isteğin gerçekçi olup olmadığını daha kolay anlayabilmekteyiz.

Bütün bunlar oldukça deneyim gerektiren işlemlerdir. Yine bu görüşme safhasında hastanın ihtiyaç duyabileceği diğer operasyonlar varsa bunlar da tartışılabilir: mentoplasty (çene ucu estetiği), dudak kalınlaştırma veya yanaklarda yapılacak işlemler gibi.

Burun ile yüz arasında büyük uyumsuzluklar var ise yüzün diğer bölgelerine yapılacak olan müdahaleler burun ameliyatının sonucunu daha iyi hale getirmektedir. Bu uyumsuzluklardan en çok karşılaştığımız çenenin burun ve alına göre geride olmasıdır. Böyle bir durum söz konusu ise burun ameliyatı ile aynı anda çeneye yapılacak müdahale ile yüzün profil görünümünden daha iyi sonuç alınmaktadır. Hastalarımızın yaklaşık %30’unda bu uyumsuzluğu tespit ederek, yaptığımız doku enjeksiyonu ile çene ucunu büyütebilmekteyiz.

Burun ameliyatının planlanması safhası yani doktor-hasta görüşmesi hem doktorun hastayı tanıması hem de hastanın dokoru tanıması açısından da önemlidir. Bu görüşme esnasında cerrah kullanılacak teknik, anestezi, ameliyatın nerede yapılacağı, olası sonuçlar ve ameliyat sonrası süreç hakkında gerekli bilgileri verecektir.

 

Anestezi, Operasyon Şekli ve Yeri

Estetik burun ameliyatını, küçük müdahaleler dışında, kendim ve hasta için daha konforlu olduğunu düşündüğüm genel anestezi altında yapmaktayım.

Tüm Estetik Cerrahi müdehalelerim gibi, estetik burun ameliyatlarımı da hastane ortamında ve steril ameliyathane koşullarında gerçekleştirmekteyim. Operasyon süresi ve saatine bağlı olmakla beraber, genellikle operasyon günü hastanın taburculuğu yapılmaktadır.

 

Operasyon kapalı yada açık teknik dediğimiz iki teknikle de yapılabilir. Kapalı teknikte tüm kesiler burun içinden yapılır ve dışarıda herhangi bir iz kalmaz. Açık teknikte ise burun içi kesilerine ilaveten burun columellasına küçük bir kesi de dahil edilir. Hangi tekniğin uygulanacağı cerrahın deneyimi ve tercihi ile ilişkilidir. Ben hastalarımın hemen hemen tamamında kapalı rinoplasti tekniğini kullanıyorum. Sekonder ameliyatlar veya travma sonrası burun estetiğinde ise açık tekniği tercih ediyorum.

Ameliyat süresi hastanın deformitesine bağlı olarak 1 – 2 saattir.

 

 

 

 

 

Burnundan ciddi nefes alma problemi olmayan hastalarda ameliyattan sonra burun içine çok küçük ve yapışmayan pansuman malzemeleri kullanılmaktadır. Bu malzemeler yapışmadığı için rahatlıkla ameliyattan sonra ikinci veya üçüncü gün alınmaktadır. Nadiren silikondan yapılan özel splintler konulmaktadır. Dolayısı ile hastaların korktukları tampon alma rahatsızlığı olmamaktadır.

 

Operasyon Sonrası Süreç ve Normal Hayata dönüş

Operasyondan sonra özellikle göz etrafında şişlik ve hafif morarma olağan bir süreçtir, ağrı ise genellikle olmaz. İlk 24 – 48 saat bu bölgeye aralıklarla uygulanacak buz tatbiki şişliği önemli derecede azaltmaktadır. Ayrıca önerilecek bazı kremler ve güneş koruyucular ile de morarmalar daha az olmakta ve daha hızla iyileşmektedir. Bu şikayetler en fazla ameliyattan bir sonraki gün görülüp 3. günden itibaren azalmaya başlarlar. Gün ve gün burnunuz daha güzel görünmeye başlayacak ve moraliniz gittikçe yükselecektir. Ancak iyileşme hala kademeli olarak ilerleyen bir süreçtir.

 

Burun ameliyatından bir, iki gün sonra günlük aktivitelere geri dönülebilir. Genellikle 2. gün ve 1. hafta kontrole çağrılır. 1. hafta dolduktan sonra alçı çıkarılıp burun üzerine ince bir bant yapıştırılması şişliklerin azalmasına katkıda bulunur. 2. hafta dolduktan sonra klinik duruma göre bant çıkarılıp burun açıkta bırakılır. Bu dönemde şişlikler çevredekilerin fark edemeyecekleri seviyelere iner.

3. haftanın sonunda burnunuzu önceki deformitenizin derecesine göre eski burnunuzdan daha güzel görmeye başlar ve çevrenizden de olumlu tepkiler alırsınız.

İşe geri dönme kararı kişinin yaptığı işe, sosyal konumuna, şişlik ve rahatsızlık derecesine göre değişebilir. Genellikle 2 hafta sonra işe dönülebilir fakat kişi isterse 1. haftadan sonrada çalışabilecek durumdadır. Alçı çıkarıldıktan sonra kozmetik ürünler kullanılarak daha rahatlıkla iş ve sosyal hayata dönülebilinir.


Estetik burun ameliyatı zor fakat hem çok yapılan hemde iyi yapıldığında yüzünüzün görünümünü güzelleştiren bir ameliyattır. Bu ameliyat ile varsa solunum probleminize de müdahale edilmektedir.

İyi yapıldığında gerçekten iyi sonuçlar verir. Kötü yapıldığında ise telafisi zor sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden ameliyatı yapacak cerrahı seçmek son derece önemlidir. El becerisi cerrahi için çok önemlidir. İyi el becerisine sahip bir cerrahın elinde komplikasyonlar nadir ve küçüktür. Çok düşük riskler de olsa bunlar; kanama, enfeksiyon ve ameliyat sonrası deformitelerdir.

İyi planlanmış ve el becerisi iyi olan bir cerrahın ellerinde burun her zaman önceki halinden daha iyi hale getirilir. Bununla birlikte burnun zor 3 boyutlu anatomisi ve beklenmeyen iyileşme problemleri nedeniyle estetik burun operasyonu ile amaçlanan sonuca ulaşılamayabilir ve % 5 oranında ikinci bir müdahale olma olasılığı her zaman vardır. Bu oran dünya standartlarında normal bir oran kabul edilir. Bu işlem deformitenin durumuna göre küçük bir rötuş işlemidir. Müdahale süresi ve iyileşme süresi oldukça kısadır.

Şayet estetik burun ameliyatı ile ilgileniyorsanız, bu sayfa tüm sorularınıza cevap vermeyebilir. Detaylı bilgilendirme için lütfen Op.Dr. Orhan Erbaş ile görüşünüz.