Dolgu

Kliniğimizde etkinliği ve güvenilirliği birçok bilimsel araştırma ile kanıtlanmış, FDA onaylı Juvaderm (Allergan) marka dolgu maddelerini kullanmaktayım. Uygulayacağımız alana ve hacme  bağlı olarak değişik molekül ağırlıklarında formlara sahip. Uygulama sonrası ağrınızı en aza indirmek amacıyla anestezik madde ( lidokain ) içeriğinde mevcut, dolayısıyla dolgu implante  edilen alandaki gerginliğe bağlı ağrınız minimal olmakta. Hyaluronik asit zaten bizlerin  derisinde olan , ancak zamanla azalan bir molekül. Yaşla azalan hyaluronik asitin iadesi, derin çökmelerde hacim kazandırma, derinin esnekliğini artırma ve kırışıklıkların düzeltilmesinde oldukça etkili ve güvenilir bir yöntem.